Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מלבושיו של משורר

משורר,
קם מוקדם אחרי לילה לא שקט.
בראש ובראשונה מרוקן השלפוחית.
מהדורת החדשות של השעה שבע
עוד פיגוע.
הסכסוך מסכסך את עצמו.
קפה ופרוסה.
ובטרם בלע,
הוא בדרך לעבודה או…
זה תלוי בנושא השיר.
הנשים שבדרך, נדמות לו
כשורה של מילים
יש שהוא מוחק, ויש שהוא מחליף.
הוא קונה מצרכים: הרי לא יתהלך רעב.
הוא חייב לחשב את הוצאותיו,
שתמיד גוברות על ההכנסות.
השירה היא מהות חייו,
עכשיו הוא בתור לבדיקת סוכר בדם.
המטלות הן שיריו.

20.9.2016