Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מפשיט מילה

משורר,
מפשיט מילה עד העצם,
עד החיים, עד הילד שנשכח.
אנשים אוכלים להשביע רעב.
אנשים עושים סקס-
לקבל מענה לתשוקתם.
המשורר אל הנפש שר
מלביש את המילה,
לחיים חדשים.
בהישמעה
אנשים נפתחים לאנשים,
מלטפים את כאבם,
חוברים לברית אנוש
להיות אדם בשנית,
איתך.

24.9.2016