Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אני עכבר הניסויים

שולחן באמצע החדר, כיסא עגול
אני יושב נינוח, לוגם שתייה כרצוני,
השליטה המלאה בידי.
סביבי קיר מעוגל
אין פינה להיתקע.
בחדר זה כל הדלתות לבנות
ואחת ירוקה.
סיימתי לשתות, ופניתי היישר
אל הדלת הירוקה ונעלתיה מאחוריי.
כעת אני בפרוזדור צר ועגול
שאליו נפתחות כל הדלתות.
ואני תוהה: מדוע פסחתי על הדלתות הלבנות?
עורכים בי ניסוי!

2.10.2016