Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מלאכתו של משורר עברי

אמן זורע מילים.
בו בזמן מפליג אל המוחשי ואל המופשט.
מלביש את העברייה ומפשיטה
עד מילה פשוטה.
מפרק אותיותיה מנסרה,
נופח חיים באות הבודדה,
מעורר בה רעב.
היא נרעדת מעומס הציפייה,
מתלכדת מחדש לאור שמהותו טרם נראתה:
אור לגויים.
האות היא חומר של אלכימאי מושכל
היודע להפוך סמל מצויר לאבקת אהבה,
לרב ממד.
המשורר אינו מכיר במגבלותיו
הוא נברא בתמימותו.
חורג מכול גבול: מדביק לזנב
לשון.
קורן אור, לעצמו,
ממגנט עצמו.
מולך בעדת אותיות:
מא' ועד ת'
עברייה
היא שלך.

30.5.2016