Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בונה במות

ליד כל יישוב וגדר
ליד כל שוק ושכונה
אני מקים במה.
פעמים רחבה וגבוהה
ופעמים צרה ונמוכה.
למי היא נועדה?
למי שיניע את האדם
אל דרך השלום.
אך למה כה רבות?
איני יודע מאין יבוא
למה שלא תמתין עד בואו?
המתינו עד כה.
בא אבדן תחת גאולה.
אני בונה במה ומקשטה.
איני רואה את העולה
אישה, איש או אחר.

28.10.2016