Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אדם אתה כמוני

אדם מלא נפלאות.
אך אינו יודע לאן הן מוליכות.
בארץ העוולות
האם בשירה חפצה נפשי?
השירה מבכה את הכואב
ויודעת להלל את שפת הרחמים.
תמים בדמה של אדמת סוריה,
אינו מבקש את נפשי.
בוש אני על שלא הייתי לצדך
בעודך מתבסס ברסס אדם.
רצח חף לא יסולח,
כי אדם אתה כמוני.

12.10.2016