Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אל תשליכני

אל תשליכני אל קהל
שומעי שירה.
אני קורא,
מילות השיר מחזירות אותי
לרגע הכתיבה.
אני מרוגש, מרגיש רעב.
משהו ממני חוצה גבולות
שביני ובין המילה,
היא ממלאת אותי
מביטה בקהל.
האם קיבלת רשות ממני?
ומה עם הבחירה שלי?
אני משפיל מבט
הקריאה נעצרה,
הקהל לא מבין
מחיאת כפיים אינה נשמעת.

22.10.2016