Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

סם הספר

עשיתי לי מנהג,
מדי יום אני חולף על פני אלפי ספרים
שבספרייה הלאומית בגבעת רם.
חכמת מני קדם ועד ימינו,
זורמת בדמי,
משרה עליי את חכמתם, מבלי לקרוא אות.
אני מוכן להתחיל את היום.
לפתע אני אובד עצות, מתקשה לרכז המחשבה.
מתהלך חסר מטרה.
מתוסכל פניתי לספרנית.
"אכן ספר אחד, מתוך מאות אלפים,
חסר.
יוחזר מחר."

4.10.2016