Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בין לתת ולקבל

מסרב שהכוח יגן על הצדק.
לא רוצה אלא את שלי.
מה שלי?
תינוק. בנשימתו הראשונה, לוקח
אוויר מאחר.
איך אחיה אפילו יום אחד בעולם שכזה?
"לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי אמר אדוני"
ואני בן-אדם.
הארץ במה לגיבורי חיל,
למצליחנים,
לבעלי הון.
תפארת הכוח אוחזת בגרוני
ואני נאחז באהבת האדם.
לרעב אושיט ידי
אתן לו את מנת לחמי.
לתינוק שנעזב אושיט שד להיניקו
ואני איש.
את נפשי אתרום לכל אדם
חי או מת.
לתת ולקבל
ידע האמן אוהב האדם.

24.10.2016