Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

רף מורם ונופל

מה אתה רואה משם?
אני רואה את החייל אלאור אזריה עצור
על כי ירה במחבל ירייה מיותרת.
בית המשפט הוא שיקבע
האם אשם הוא או שפעל על פי המצב.
אלאור עצור זה תשעה חודשים.
באותו הזמן, בסוריה,
אלפי הרוגים תמימים.
רצח ההמונים אינו דורש הצדקה,
הוא שפוקד: הרוג! קטע! וכבוש!
ומצא קרבן חדש.
ערים חרבו,
כוחות פוטין ואסד כרתו ברית להרוג.
יש עוד.
בממלכת המוות סבל למיליונים.
אלאור מרים את רף המוסר.
והרוצחים סביב מלעיזים בקול רם.

1.10.2016