Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

את מילה

אני מקצר רגשות
למילה הכתובה.
בהקראה היא קמה אחרת
יש לה רצון משלה.
מובילה על פי בחירתה
בהשראתה שינתה חשיבה,
אתה לעולמות שטרם
זאת אינה אותה נשיקה
לא אותו המגע.
את מעבר לחוויה
את אלגוריתם של אהבה
המותיר לי מקום לצדה.
אני חי שנית
החלפתי צורה
השכינה נובטת דרכי.
איני תובע בעלות עליה.
אתה מוזמן לקבלה
אך היא חייבת להמשיך הלאה
לכל אדם
שיבקשה.

30.7.2016