Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הנחוש וההמון

מים שוצפים
הם מעלה לעולה
כנגד הזרם.
זאת דרכו של הנחוש:
מביט לצדדים.
אין לידו.
מי שהחלו את המסע,
נותרו מאחור.

ממשיך לבדו
סירב לחבור למי שכשלו.
והם אינם דורשים את
העיקש.

מלך אינו פוגש את ממלכתו,
אך למענה
הוא סב לאחור.
סמוק מבושה, חבר להמון.

בעוד דור
יצוץ בעל חזון
ומעל לכולם יעלה
לבדו.

30.7.2016