Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שדייך חיים

גבעות תבל, הר תבור
אדמה מתעלה
אומרת לי שלום.
לכל הר פסגה, אליה נפשי
אני משווע אליה.
מה ממדייך? האם אלו שדייך?
לתודעה עמוקה
לצליליו ג'ז
ללחש האהבה
למחשבה זניחה
לענווה, ללב טוב
עולם שכולו שדיים גדולים
מיניקים
שדייך חיים.
אין כמותם בנמצא בהרי התאווה.

18.6.2016