Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בדרכו של הנביא

בדרך האחת והיחידה
בדרכו של הנביא
מוחמד.
האסלאם צובר שומן
חופן עולם
דורס תרבויות ועמים.

רוח קדים גוברת על כוח הכבידה.
הרי חול תלויים בין שמיים לארץ
סופת האסלאם
לא עוצרת
שמה מצור על קרני השמש.

השהיד הוא שליחו של אללה.
הנביא מישיר אליו מבט.
השהיד מקבל את שכרו.
ואני ברסיסים
המשוועים לחיות.

15.7.2016