Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מחזירה לעצמי

אישה זקנה
עושה סקס
שאינו פוסק.
אני לא מניחה לבן זוגי לישון
לסיים את היום.

איני רודפת אחר ההנאה המינית
איני משלה את עצמי
מודעת לגופי.
אני בת 78.

זה לא למען הרגע הנוכחי.
רגע של סקס מביא אותי
לזמן שחלף.
לגיל שדיבר פוריות
לגברים המתדפקים.

הם תמיד מתחילים בשאלה ילדותית:
איך מבשלים ספגטי?
אך בעיניים נוצצות
בידיים שמחות
עם בליטה במקום הנכון.
אני בוחרת:
הגעתי.
עכשיו אתה.

29.7.2016