Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מענה לשהיד

השהיד מתנשא, בשמחה הורג.
נגמרו לי המילים.
מילותיי עייפו מלשורר על הכאב הנורא.
קללה את השהיד לא תרתיע.
המאבק על ירושלים
לא במילותיו של אמן המילה.
מי שבדמנו סולל את דרכו
אל נביאו ואל בתולותיו
לא ייקבר.
גווייתו המדיפה ריח נבלה
בביתו של השהיד תשכון.
את שמם של הנרצחים אני זוכר:
עם ישראל חי.

11.10.2016