Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

העזתים שממולי

המרחק בין האטומים מתקצר,
נדחסים עד כדי איחוי.
אוגרים כוח הרסני
לעצמם ולי.
נחושים להתפרץ,
לחזור למקומם הקודם.
הנפץ ניצת,
הנביא מוחמד מוחשי יותר מתמיד.
שני מיליון עזתים ברצועת חוף צרה
מחדירים בי מבטי שנאה,
בכופר.
אשקלון בת הישג
אל-עריש לא.

22.10.2016