Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

המנוסים

מי שהתנסו בחוויית הלוויה
מודעים לשנות החיים קצובות.
כל אחד על פי ספירתו.
שפע של מזונות מרחיק את המחשבות.

הטעימה היא טעם החיים.
מפיצים מרשמים לשיפור טעם ומראה ובריאות.
האכילה היא סגולה לזכייה ביום המחרת,
על מנת להתרוקן.

ריח הפרשות וההתעסקות בהן
משיבים לתחילת הדרך,
להורות המוקדמת.
משכיחים את הסיוט שבזמן החולף,
הפוסק זמן חיים שלכל חי.

19.11.2016