Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מחזור הדמעה

משחרבה הפוריות,
אני בוכייה
על שלא ילדתי לאהובי
עת יכולתי.

תחת טיפות המחזור הנשי,
יורדת דמעה, מדי חודש.
דמעותיי לא יבשו.
לא על הזקנה הקרבה
אני מצרה.

אהבתי אליך לא חדלה,
אך אני יודעת
שלאחוז אותך ברחמי
לא אוכל.

8.11.2016