Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בצדו השני של הסושי

העסקיות מוגשות עד שעה שלוש.
סושימי טונה וסלומון בתוך לבבות חסה
בתוספת פטריות.
אווירה של קסם המזרח
במסעדה המקומית בפארק המדע ברחובות.

על המדרכה מתנועעים
עוברים ושבים.
צעירה נעמדת מול החלון,
בתנועה מיומנת מגלגלת דף עם
חומר לא מזוהה.
ברוק שפתיה מדביקה את הקצוות
עשן מיתמר סביב פניה.

היא אינה ממהרת, לאטה שואפת.
איש אינו מביט בה,
היא אינה רואה.
נתחי סושי מונחים לפניי
מתהדרים בצבעי הטריות.

המלצר שולח משפט: "האם אתה מרוצה?"
אני מהנהן עם פה מלא.
אישה יורדת במדרגות,
לשבריר של שנייה,
כרעה על קצה המדרכה.
הטילה את מימיה
והמשיכה בדרכה.

"האם תרצה גם מנה אחרונה?
יש לנו מגוון.."
לא תודה.

1.11.2016