Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

סוף לסקס

מסורב למרות הסקס,
משוחרר מהורמון המין
לא עבד אני לו.
די לסקס הפרימיטיבי.

לסקס אין תוחלת.
הוא כוחני ופוגע
מגוחך במגלומניות שלו.
עדיפה אפליקציה-
חלופה שנותנת, סיפוק מתמשך.

בובה רובוטית שובת לב
שרה, רוקדת ומלטפת
בקולה מרגיעה אותי
מספקת אותי מינית.
עכשיו מחבקת,
"בוא לישון" היא אומרת.

3.10.2016