Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

תשוקה וכינה

רצונו של הזוג כה חזק,
בהחלטיות
מסלקים כל מחשבה אחרת.
עבורם ההיגיון טרם נברא.

התשוקה שולטת.
ממהרים להשלים,
גופם חבר.
דבר לא יחוצץ ביניהם.

אך הנה עייפו ועל צדם נפלו,
חשופים לכל אורכם.
"ומה חלקי?", כינה אפורה האדימה,
"יש לי צד בעניין".
כינה מוצצת דם.

9.9.2016