Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

להתבשם ללא בושם

למה זה לאהבה יש צד מעשי?
צד טכני שנרכש בניסיון של שנים.
מנוסים אנחנו
בוגרי מחזורי אהבה רבים
במגמה מעשית.

מבט חוסך מילה
זה ברור.
אנו מבטיחים לא לאכזב
את הסיפוק.

כך בכל מפגש, מדי יום ביומו
מספקים את הסחורה
היא מחויבת המציאות
בתוכה אנו נוברים
והיא משיבה לנו כגמולנו.

ויש שמזינה בבואשי אהבה
להביא על עצמנו את מלוא הריגוש
בלי נוזלי שפיכה.
לדעת את טעמם של מי המעיין
בלי לטעמם
כי איני רוצה לאבד
אפילו טיפה אחת.

7.8.2016