Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לנגוס באות

אך אני בדף השירה
אל מול הנביא,
המכה בשוט הפסיק.
אני קרב אל מי שתחת הסכין
אוחז במילה
לה הסגולה
לפלח
עד הנסתר,
החבוי.

המילה תוחמת את נפשי וחוברת לבשרי.
נגיסה ב-"ואהבת לרעך כמוך"
נוסכת בי כוח
רוח אלוהים עוברת אליי
היא דרך חיי.

היא איננה תוסף לקיים
היא החיים
עצמם.

9.7.2016