Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בין הדוכנים ודפי האלוהים

לא מביט בריב:
האם שריד הר-הבית או מסגד הוא?
ומי לא יישא שם תפילה?
לא שומע המולה ואיבה
וזוהמה בכל פינה.

לא נוכח במאבקי כוח
בין אישי ירושלים.
מבטי עובר מעליהם,
אל פיסת שמים.

כאן אני מתחנן ודורש:
תן לי כוח
לעמוד מול הרוע
למצוא דרך אל השירה
המתפתלת בין הדוכנים
ודפי האלוהים.

20.6.2016