Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הגלים בגיל 16

ללא הפסק, קרן נוצצים מכה בעורפי.
גופי מתקשה, לא מקשיב לאיש.
מי הם שינחו את חיי?
בעודי מנסה להתאזן.
אני מותקף בפה.

גל תשוקות מציף אותי,
אני מאהב חלומי –
שניחן ביכולות
שאינן מוכרות.

אני גם איש עסקים, עד גיל 29 אהיה עשיר.
אני בן 16 וקצת.
בין גל לגל אני טוב לבב.
אלכוהול, קפאין, אני מכור לניקוטין.

אין מה לחשוב על לעבור בגרויות,
יש לי מגן 30.
יצאתי מהמסגרות.
אני לא חייב,
לאף אחד.

אני בוחר ומתחרט.
עולה ויורד.
אני בוחן את עצמי מול הסובבים:
האם אני העתק או המקור?
איני ממתין לתשובה
אני בן 16 וקצת.

9.6.2016