Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אמשיך כי..

מקיימת יחסים עם כמה.
נכון להיום:
בעלי עובד ברדיו
יש לי מאהב עורך דין
ומאהב עובד עצמאי.

יש לי בלגן בראש
קרה שבלבלתי שמות,
קראתי לבעלי בשם של מאהב.
ולהפך.

עד היום איני יודעת:
אם הוא הרגיש ושתק.
אני חיה את הרגע.
אני מכורה להתנסות, לוקחת סיכון.

כשאני אתו –
אני שלו עד הסוף
משדרת שהוא האחד והיחיד
ואין מלבדו.

אך מייד עולים האילוצים,
לא יודעת מתי זה יקרה שוב.
בלילה שלפני אני נמנעת מבעלי.
אני ממשיכה כי זה נותן לי את הכוח
להגיע למחר.

20.5.2016