Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

נפלאות קלונקס

אלצהיימר הופך לטוב עם כדורי
קלונקס פעמיים ביום.
מפסיק תוקפנות עד כדי קשיי הליכה,
עכשיו היא לא מתנפלת על המטפלת.
פסקו הטענות, כולן.
המילה "למה" נמחקה.
נוח לי לשבת לידך ללטף את ידך.
להקדיש לך זמן. נטו.
איני מתחשבן: מה נתתי ומה אקבל.
עכשיו את אשת אבא,
הודות לקלונקס.

4.6.2016