Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הללויה לאישה

הללויה!
אישה נולדה
עכשיו
התור שלי לחיות.

17.2.2017