Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אין לי חלום

צעיר עם חלום של זקן.
אין יעוד.
תמה תקופה של גאולת האדמה.
עקרון המופת חלף
ואור לגויים היה למרמס.

הגאולה הייתה ואולי עוד תבוא,
אך היא לא פה.
העברית היא שפה לבטלה.
בשביל להשיג צריך לצאת מפה
ואינו מוצאים את הפה.

איפה
אינו על המפה.
WAZE אינו מוצא.
לא סופרים אותי פה.

23.12.2016