Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אני בחסר

לא להכעיסך
יצאתי.
חלפו שנתיים וחצי
ואיני שב.
לא פסקה אהבתי אלייך.

איני עומד
באהבה שגורה
של לילות וימים
של שנים ועשורים.

לדאוג לצרכים
לגבור על בעיות,
שאינן קיימות.
להעמיד פנים.

אינך אשמה
על שאני נמלט,
מפניי
מפני הזמן.
הוא חלף
ואני נותר.

29.7.2016