Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אל תדאג

האקס שלי הוא חתיכת חרא.
מיד אחרי החתונה התחיל לדבר לא יפה,
להתחשבן על כל פרט פעוט:
מעלות התסרוקת
ועד המכולת.
רצה לחתוך.

אני בהליכים, מעשית פרודה.
לא הייתי עם גבר יותר משנה.
הוא היה חתיכת חרא.
אל דאגה,
לך ולי זה לא יקרה.
הוא חתיכת זבל.

31.12.2016