Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

זוג לנצח

היא מכה בו
הוא מתגלגל לאחור.
שניהם משוכנעים בצדקתם.
מה שהתחיל כמאבק כוחני
הופך לחיבוק.
מכירים היטב שגורלם נקשר,
הבודד לא קיים.
הם זוג.

משנים טקטיקה,
לרגע נפרדו ומיד חברו,
רסס ורסיסים סובבים במעוף.
עכשיו הוא נגרר אחריה
היא מקיאה אותו.

הוא נכתש.
החוף שנפרץ מפנה מקום
לים לחדור.
זוג לנצח.

19.12.2016