Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אין לי מה

אימא שלי תהיה דוקטור למשפט,
אבא שלי נשאר אף אחד,
יש לו ילד ביפן.
בעלה של אמי הוא רופא
סבא שלי הוא מדען
ולי קשה.

היום אינו עובר
אין לו סיבה
אין בשביל מה.
איני תולה בכם אשמה:
רציתם להוליד אהבה,
ונולדתי אני.
25 בדצמבר שנת 1999.
לא מוצא מה,
חודש דצמבר שוב קרב ובא.

8.12.2016