Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לא בהר

חווית החיים:
לבשל מרק אטריות על פסגות ההימלאיה
בשלגים וברוחות.
כשהדרך היחידה היא להמשיך,
עד הסוף.

לומר לעצמי שאני גדול מההר.
אין זה כישלון לעצור ולהביט לאחור.
להכיר בעובדה
שקיימת פסגה ללא עקבות אדם.

הרי זה מאמץ שווא.
ההר יורד עם הזמן
אם תמתין
הוא יהיה למישור
ותינוק ילך על פניו.

8.8.2016