Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הזוג והפרי

לצדך אני לומדת להכיר את עצמי.
יש בי משהוא למענך
ואצלך, אהובי, יש דבר שנועד עבורי.

ויש – שאינו עבורי ואינו עבורך:
פרי ההתמזגות.
בבוא העת הוא יביט בשנינו
מלמעלה.

לו זה יהיה מובן מאליו
הוא צועד מתוכנו
אנחנו פנויים
ייתכן שלא נתראה.

25.4.2016