Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

חגיגת השקר

נכין אותך ללא קמטים,
זה יוריד ממך שנים.
חתמה בלי לחשוב פעמיים,
הוראת קבע לשנתיים.
כל חייה בשקר תחיה.
מתכחשת לאמת.

חוגגת את יופיו של השקר.
הוא מיטיב אתה
מבין ללבה,
הולך אתה
כמאהבה.

17.5.2016