Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

השורה החסרה

ברוכה האש
שגאלה את גופות הנרצחים
והביאתם אל הנוף הפתוח,
אל כיכר הפרחים
שבאושוויץ.

הכיכר בפריחתה
אך נותרה שורה ריקה:

המביט בין עלי כותרת
אל האברים האינטימיים-
אברי הרבייה
חשופים בתמימותם
כמו המתים בטרם האש איכלה אותם
והפכו לאבק.

פרח צהוב נרעד
בשמעו:
אפר גופות דק מאוד
משחזר את רגעי האימה.
אנחת הצבעוני נשמעת.

23.4.2016