Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

נאמנות והורמון

יצורי הים בהתאמה פואטית
שופכים זרע, מפרים ביצית
מבטיחים קיום המין.

חיי אדם מורכבים:
הדחף והאיסור נאבקים.
הורמוני המין זורמים בעוצמה
מגיעים לכל פינה.

אך לבדם לא יוציאו לפועל דבר,
מתגרים במציאות, זמנם קצר.
הם אינם מרפים,
דורשים לכבד את אביך ואת אימך הקדומים
פרו ורבו פה ועכשיו.
הרגע.

לא קל להשיבם ריקם
הורמון הנאמנות
אינו קיים.

28.8.2016