Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אהיה ואהיה

נאלצתי להודיע
מי אני
באתר היכרויות.
הוא שיקבע את ההתייחסות אליי.
אני ממוצעת במראה
בשכלה
באורח החיים,
גרושה עם שני ילדים.

בשנה אחרונה קיבלתי קביעות.
ממוצעת.
מעוניינת בבן זוג מתאים.
עכשיו אני מבינה את הקושי שבי
האקס שלי יצא מהממוצעת
אני תקועה בה.

ברגע זה החלטתי להיות שונה:
אחליף מקצוע
לא אתן לשגרה להשתולל.
ליל כלולות יהיה לי
כל ערב.

אצא לעולם
פחות משפחה
פחות ראי
יותר אני.

לא עוד כעסים והתחשבנות כספים
אתן לאני לפרוח,
אהיה ואהיה במחיצתו.
הוא אינו שומע.

5.8.2016