Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

דרך מכסה האסלה

ערב אחד לפני חמש שנים
אהובי לא חזר.
מרגע זה מכסה אסלה נותר מורם.
ממתין לשובך.
איש אינו מנחה לי דרך
לאן אתה שם.
מכסה אסלה נותר מורם.
אני לא מוצאת מנוחה
מחפשת דרך
שתובילני
אליך.

3.6.2016