Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אל תככי הבריאה

רצוני להתפרק
ל-80 טריליון חלקיקים
שהם אני.
כול אדם בעולם יקבל אלף ויותר,
יספיק גם לכלב ולחתול.
ואני אקבל
חלקיק מכל יציר.
בעודי תוהה איך איראה מצירוף של חי-רב שכזה?
באה התשובה:"בדיוק כפי שאתה"
כי באדם יש מני עשב, דרך הנחש
ועד הבהמה.
כל הבריאה כולה התקבצה בו.

27.5.2016