Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מוות מזקנה

אני אמות מזקנה.
לא בעודי נמלט מפני שונאי נפשי
לא כלוחם ביערות ובערים
לא תוך כדי חציית גבול היכולת
לא לי הניצחון
לא לי התהילה
הזקנה גובה את מחיר הנעורים.
איני בא בטענה
אלא אל עצמי
על שנתתי לה לעשות בי שפטים.

3.5.2016