Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שורד לשום מקום

שרדתי
אחרי הקנאה
חוסר הנימוס
המינוס
חמש שנים ללא העלאה
ההתלבטות מה לעשות היום
ההזמנה לאירוע החתונה
ומיני החמדנים.
אני שורד ביום-יום
ולא הולך לשום מקום.

14.5.2016