Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

כוחו של השווא

המציאות שלאחר התקווה
אפילו הייתה קלושה
והסיכוי קטן
הפצוע מת
הנעדר לא נמצא
הספק נמוג
נותר השווא.

עכשיו הוא המציאות,
יש לו יום, שעה ומספר.
השווא מעמיק,
צורב בבשר החי
כשוט מלובן.
עושה את חיי
לשווא.

10.5.2016