Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

גבולות השד

מאסתי במעשים מגונים
אני פה לא כדי
ספק את הדחף המיני
של גבר זר ואלים עד אונס.

איני זקוקה לשד לעצמי.
בעפרון האיפור סימנתי
את גבולות השד.
להסרה.

ואז עבר בי רעד
נמלאתי חמלה:
אולי אוכל להשיג אותה תוצאה
בכריתה פחותה?

מחקתי את הקו הטוטלי
שרטטתי מעגל קטן תחתיו.
האם ייוותר יותר מדיי?
האם עדיין אהיה מטרה לעבריין?

שוב מוחקת
ומציירת קו אחר
כזה שיפתור אותי מהמעשה המגונה.
מוחקת ומתווה
תוחמת.

קובעת את הקו
שיעצור את העבריין
וישיר אותי אישה.
קו של זכות לאישה.

11.3.2016