Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

גופך גם שלי

האם גופך לך בלעדי?
הרי יש בך מהורייך
ומכל הדורות שקדמו לך.
גם משלי יש בך.

אך את לעצמך.
לא מקשיב לרגשותיי
שם חותמת עולם בזרוע
משולש מקועקע.

חרט הוא בגופו פצעו פצע
לא בראשו
לענות למה?
מסתפק ב:"למה לא?"

אני מביט בגופך
המוכר לי מלידתך
על הקעקוע שמתי מדבקה
כל השאר נקי
שם הנשיקה.

1.1.2016