Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ילד פוקד על אללה

אישוואר (Eashwar) נולד בבנגלדש
בכפר הרחוק
שממנו אין לראות.
גם לא את העיר הקרובה
לא את בירת המחוז.

"בעולמנו קשה לחיות אפילו יום אחד",
שמע תדיר.
אמרו עליו: "ילד עם שאלות"
למה לא כל האנשים מתפללים כמונו?
מי האל שלהם?
אמו ואביו עכשיו בריב,
אללה גם.

אללה חייב לעשות שלום
עם אלוהיהם של האחרים!
אללה חייב להשכין שלום
על כל האנשים והחיות!
כי רק אז ייפסק הרוע ואימא ואבא שלי
יחיו בשלום.

נולד ילד הפוקד על אללה:
שלום!

19.3.2016