Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

להאכיל המונים

שולחים אותי אל המזווה ואל המקפיא
אני מוציא את כל המזונות
הם דורשים עוד
אני מחויב
ולא, יגרמו נזקים
יפרקו אותי.

הם המונים
טריליונים של רעבים
תאי הגוף שלי
דורשים:
אוכל!

3.3.2016