Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עשה שונאך לאוהבך
ויפסק הסבל בעולם.
גם לשבריר קטן של רגע
אין זה ניתן.

30.3.2017